Θέσεις εργασίας στο Randstad Hellas ΑΕ


Πρόκειται για θέσεις customer/ technical/ b2b support οι οποίες προϋποθέτουν άριστη γνώση μιας ευρωπαϊκής γλώσσας και έχουν ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.

Customer Support Advisor German Language: https://goo.gl/FTdhzi
Customer Service Representative Italianhttps://goo.gl/5Gyb6h
Customer Service Advisor English: https://goo.gl/N1pY1b
Αgent au service à la clientèle: https://goo.gl/kKCwz5
B2B Sales Agent Swiss: https://goo.gl/k4z74e
B2B Sales Agent Austrian: https://goo.gl/c5g93g
Customer Service Advisor Dutch: https://goo.gl/3XqkSK
Customer Service Advisor Slovenian: https://goo.gl/VTFtX3
Customer Support Advisor Romanian: https://goo.gl/eMtf1g
Call Center Agent German: https://goo.gl/5eHo25
televerkauf berater auf deutsch: https://goo.gl/tnHFF9
Customer Service Advisor Slovakhttps://goo.gl/oTmRAX
Customer Service Agent Norwegianhttps://goo.gl/1YJ3pS
Customer Service Agent Danish: https://goo.gl/Uzhrff
Customer Service Agent Swedish: https://goo.gl/VhoQbE
Customer Service Agent Czech: https://goo.gl/NLL4jP
Customer Service Agent Turkish: https://goo.gl/qZ5Qsg
Call Center agent Polish: https://goo.gl/czahQF


Οι παραπάνω θέσεις θα τρέχουν για όλο το έτος του 2018 καθώς πρόκειται για on going multilingual project.