Συντονιστές Erasmus για τα Τμήματα του A.E.I. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.


Γενικές Πληροφορίες


Ο ρόλος του Συντονιστή ERASMUS+ του Τμήματος είναι απαραίτητος στην λειτουργία του Προγράμματος Erasmus+. Τα κυριότερα καθήκοντα του Συντονιστή Erasmus Τμήματος είναι:
  • Να ανταλλάσει πληροφορίες και εμπειρίες με ακαδημαϊκούς συναδέλφους του στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+.
  • Να προωθεί την κινητικότητα των σπουδαστών και του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Να διαδίδει στους ακαδημαϊκούς κύκλους  τις διατάξεις σχετικά με τη διαδικασία της Μπολόνια και τις πρόσφατες εξελίξεις στο χώρο της παιδείας.
  • Να προωθεί τις βασικές αρχές και την συμμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus+.
  • Να υποστηρίζει την διαδικασία της βελτίωση του επιπέδου της εκπαίδευσης και της ποιότητας στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Να οργανώνει σεμινάρια και διασκέψεις, με στόχο  την άμεση επικοινωνία μεταξύ  μελών ακαδημαϊκής κοινότητας και να είναι ένας καταλύτης για την αύξηση της κινητικότητας σε όλη την Ευρώπη, καθώς και τον καθορισμό νέων τομέων δραστηριότητας του Προγράμματος.
  • Να εκπονεί προτάσεις για έργα που θα χρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
  • Να συνεργαστεί ως εταίρος σε ευρωπαϊκά προγράμματα.
  • Να παράγει επιστημονικές δημοσιεύσεις σχετικές με το Πρόγραμμα Erasmus+.

Συντονιστές Τμημάτων

Τμήμα
Ονοματεπώνυμο
Τηλέφωνο
e-mail
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε.
Γκανέτσος Θεόδωρος
  2105381443
Ψωμόπουλος Κωνσταντίνος
2105381182
Στυλιανός Μυτιληναιος
2105381489
smitil@puas.gr
Πρεζεράκος Γεώργιος

2105381132
 Πρινιωτάκης Γεώργιος
2105381203 
Καββαδίας  Κοσμάς
2105381579
Μεταξά Σοφία
  2105381236
Κικίλια Κατερίνα
2105381151
Σταυρουλάκης Δημήτριος 
2105381267