Αξιολόγηση


Οι εισερχόμενοι και εξερχόμενοι φοιτητές του Προγράμματος ERASMUS+ του A.E.I. Πειραιά T.T. αξιολόγησαν την εμπειρία τους στο Πρόγραμμα ERASMUS+ σε τρία επίπεδα

Μέρος 1Ο Αξιολόγηση του Γραφείου Erasmus+
Ζητήσαμε να αξιολογήσουν την εκπαίδευση, την εμπειρία την εξυπηρέτηση του προσωπικού ERASMUS+ και τις εγκαταστάσεις του γραφείου μας

Μέρος 2Ο  Αξιολόγηση του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.
Ζητήσαμε να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα των Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. το πρόγραμμα σπουδών, η ακαδημαϊκή ποιότητα των καθηγητών και η αποτελεσματικότητα των μαθημάτων μας.

Μέρος 3Ο  Πολιτιστικές και Κοινωνικές Εμπειρίες
Ζητήσαμε  να μας δώσετε τη γνώμη σας για το περιβάλλον του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. που βασίστηκε στην κοινωνική εμπειρία σας από την επίσκεψή σας. Υπάρχουν τρεις τομείς για την αξιολόγηση, την ψυχαγωγία και τις υπαίθριες δραστηριότητες, τη γνώμη του κάθε μέρα της ζωής στη χώρα μας, καθώς και το επίπεδο της κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα.


Παρακαλούμε αξιολογήστε το Γραφείο μας εδώ


Τα αποτελέσματα των απόψεων σας βρίσκονται εδώ