ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ERASMUS+Σας ενημερώνουμε, ότι το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Διεθνών Σχέσεων του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. προκηρύσσει θέσεις ΣΠΟΥΔΩΝ για τους φοιτητές του, στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+, για το εαρινό εξάμηνο 2017-2018. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι και την Πέμπτη 31 Αυγούστου 2017  μαζί με τα  απαραίτητα δικαιολογητικά, που αναφέρονται παρακάτω στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Διεθνών Σχέσεων του A.Ε.Ι. Πειραιά T.T. (Π. Ράλλη & Θηβών 250, Αιγάλεω 12244, Κτίριο Α, Γραφείο 015) ή ηλεκτρονικά στο e-maileu@puas.gr 


Προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα:

Για να συμμετάσχει κάποιος σπουδαστής του A.Ε.Ι. Πειραιά T.T. στο πρόγραμμα Erasmus+ θα πρέπει:
 • να είναι εγγεγραμμένος σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών (προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό) του A.Ε.Ι. Πειραιά T.T. Οι φοιτητές πρέπει να είναι εγγραμμένοι τουλάχιστον στο 2ο έτος σπουδών
 • να υπάρχει διαπανεπιστημιακή συμφωνία μεταξύ του A.Ε.Ι. Πειραιά T.T. και του Ιδρύματος Υποδοχής

Οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για σπουδές σε όλους τους κύκλους σπουδών συνολικά 12 μήνες σε κάθε κύκλο σπουδών (π.χ. 12 μήνες κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών, 12 μήνες κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών και 12 μήνες κατά τη διάρκεια του διδακτορικού τους). Ο ίδιος φοιτητής μπορεί να λάβει επιχορήγηση για κινητικότητα το πολύ μέχρι 12 μήνες ανά κύκλο σπουδών, ανεξαρτήτως του αριθμού και του είδους της κινητικότητας (σπουδές ή πρακτική άσκηση).


Δικαιολογητικά υποβολής αιτήσεων:
Προκειμένου να υποβάλετε την αίτηση σας θα πρέπει να έχετε συμβουλευτεί τον κατάλογο των συνεργαζομένων Πανεπιστημίων, τους κωδικούς των επιστημονικών πεδίων και να καταθέσετε τα παρακάτω έντυπα:

 1.  Αίτηση συμμετοχής του υποψήφιου φοιτητή με υπογραφή του Συντονιστή Erasmus+ του Τμήματος, στο οποίο είναι εγγεγραμμένος
 2.  Βιογραφικό σημείωμα του φοιτητή στην Ελληνική και μια Ξένη γλώσσα
 3. Φωτογραφίες ταυτότητας (2)
 4. Βεβαίωση σπουδών
 5. Αναλυτική βαθμολογία στην Αγγλική για το πρόγραμμα Erasmus+ όπου να αναγράφονται τα ECTS Credits (Transcript οf Records Erasmus+ / ECTS)
 6. Πιστοποιητικό(ά) ξένης γλώσσας

Επιλογή φοιτητών:

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται με κύριο κριτήριο το σύνολο των ECTS που συγκεντρώνει κάθε φοιτητής το οποίο διαιρείται με το εξάμηνο φοίτησης. Στην επιλογή φοιτητών για σπουδές υπάρχει ποσόστωση έως εξής: 60% για τη ΣΤΕΦ και 40% για τη ΣΔΟ. Επίσης, λαμβάνεται υπόψη το επίπεδο επάρκειας στην ξένη γλώσσα που πρέπει να είναι τουλάχιστον το ίδιο με αυτό που απαιτείται από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας, λαμβάνονται υπόψη: (α) η συνολική βαθμολογία, (β) η επιλογή χώρας με μειωμένη κινητικότητα, (γ) η επάρκεια στις ξένες γλώσσες και (δ) η ισότητα φύλων.

Χαμηλή προτεραιότητα για επιλογή συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν:
 •   Οι φοιτητές με χώρα προέλευσης εκτός της Ελλάδας που αιτούνται μετακίνηση σε ίδρυμα χώρας προέλευσής τους.
 •   Οι φοιτητές που έχουν ήδη συμμετάσχει σε κινητικότητα για σπουδές ή πρακτική άσκηση.

Περίοδος Σπουδών: Από 3 μέχρι 12 μήνες (η διάρκεια θα καθοριστεί από την Επιτροπή  Erasmus+ του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. με βάση τις αιτήσεις και τη διαθέσιμη χρηματοδότηση).


Επιλέξιμα κράτη για κινητικότητα για πρακτική άσκηση είναι:
 • · Οι 28 χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 •  Χώρες του προγράμματος που δεν ανήκουν στην ΕΕ (ΠΓΔΜ, Ισλανδία , Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Τουρκία).

Χρήσιμες συμβουλές που αφορούν τις σπουδές θα βρείτε εδώ

Σημείωση:

Δε θα γίνουν δεκτές αιτήσεις που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα.