Ανακοίνωση – Προκήρυξη πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του Erasmus+ για το χειμερινό εξάμηνο 2017-2018

Σας ενημερώνουμε ότι το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Διεθνών Σχέσεων του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. προκηρύσσει θέσεις πρακτικής άσκησης, στο πλαίσιο του ERASMUS+, για το χειμερινό εξάμηνο 2017-2018. Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που αναφέρονται παρακάτω, υποβάλλονται έως και 31 Αυγούστου 2017, στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Διεθνών Σχέσεων του A.Ε.Ι. Πειραιά T.T.(Π. Ράλλη & Θηβών 250, Αιγάλεω 12244, Κτίριο Α Γραφείο 015).

Δικαιολογητικά υποβολής αιτήσεων:
  • Αίτηση του υποψηφίου για συμμετοχή https://drive.google.com/file/d/0B4wdgkvWmNl_d0tqWFlnQUgzNE0/edit   με υπογραφή του Συντονιστή Erasmus+ του Τμήματος του φοιτητή
  • Βεβαίωση του Τμήματος ότι ο φοιτητής πληροί τις προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης (Παραλαμβάνεται από τη γραμματεία του Τμήματος κατόπιν αίτησης)
  • Βεβαίωση Αποδοχής από τον οργανισμό υποδοχής – εταιρεία (προαιρετική στην παρούσα φάση)
  • Βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα
  •  Φωτογραφίες ταυτότητας (2)
  • Αναλυτική βαθμολογία
  •  Πιστοποιητικό(ά) ξένης γλώσσας


Κριτήρια επιλεξιμότητας φοιτητών:
Η Επιτροπή πρακτικής άσκησης Erasmus+ θα αξιολογήσει τις αιτήσεις με βάση:
  • τη συνολική επίδοση του φοιτητή (μέσος όρος βαθμολογίας)
  • την εισήγηση του Συντονιστή Erasmus+ του Τμήματος του φοιτητή

Υψηλή προτεραιότητα για επιλογή συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν:
Οι φοιτητές που πρόκειται να πραγματοποιήσουν για πρώτη φορά πρακτική άσκηση.
Οι φοιτητές που δεν οφείλουν περισσότερα από 8 (οκτώ) μαθήματα. 

Χαμηλή προτεραιότητα για επιλογή συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν:
·       Οι φοιτητές με χώρα προέλευσης εκτός της Ελλάδας που αιτούνται μετακίνηση σε οργανισμό υποδοχής – εταιρεία της χώρας προέλευσής τους.
·       Οι φοιτητές που έχουν ήδη συμμετάσχει σε κινητικότητα για σπουδές ή πρακτική άσκηση.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, λαμβάνονται υπόψη η συνολική βαθμολογία, η επιλογή χώρας με μειωμένη κινητικότητα, η επάρκεια στις ξένες γλώσσες και η ισότητα φύλων.Περίοδος Πρακτικής Άσκησης: Από 2 μέχρι 6 μήνες (η διάρκεια θα καθοριστεί από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης Erasmus+ του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.  με βάση τις αιτήσεις και τη χρηματοδότηση).


      Επιλέξιμα κράτη για κινητικότητα για πρακτική άσκηση είναι:
- Οι 28 χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Χώρες του προγράμματος που δεν ανήκουν στην ΕΕ (ΠΓΔΜ, Ισλανδία , Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Τουρκία).

 Οι επιλέξιμοι συμμετέχοντες οργανισμοί υποδοχής για πρακτική άσκηση μπορεί να     είναι:
·  Οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας. Για παράδειγμα, ένας τέτοιος οργανισμός μπορεί να είναι:
- δημόσια ή ιδιωτική, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων κοινωνικών      επιχειρήσεων)∙
- δημόσιος φορέας τοπικού, περιφερειακού ή εθνικού επιπέδου∙
- κοινωνικός εταίρος ή άλλος εκπρόσωπος του εργασιακού τομέα, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών επιμελητηρίων, επαγγελματικών/ βιοτεχνικών ενώσεων και συνδικαλιστικών οργανώσεων∙
- ερευνητικό ινστιτούτο∙
- ίδρυμα∙
- σχολείο/ ινστιτούτο/ εκπαιδευτικό κέντρο (οποιουδήποτε επιπέδου, από την προσχολική έως την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης επίσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ενηλίκων)∙
- μη κερδοσκοπική οργάνωση, ένωση, ΜΚΟ∙
- φορέας που παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής συμβουλευτικής και ενημέρωσης.

Οι ακόλουθοι τύποι οργανισμών δεν είναι επιλέξιμοι ως οργανισμοί υποδοχής για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης από τους φοιτητές:
− ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και άλλοι φορείς της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των εξειδικευμένων οργανισμών (ο αναλυτικός κατάλογος είναι διαθέσιμος στον ιστότοπο ec.europa.eu/institutions/index_el.htm)∙
− οργανισμοί που διαχειρίζονται προγράμματα της ΕΕ, όπως οι εθνικοί οργανισμοί (προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή σύγκρουση συμφερόντων  και/ή διπλή χρηματοδότηση).

Χρήσιμες συμβουλές για τη διαδικασία πρακτικής άσκησης θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: http://teipireuofficegr.blogspot.gr/2014/07/blog-post_94.html