ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ Information Systems ΤΟΥ Plymouth University ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ Information Systems
ΤΟΥ Plymouth University
ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16


Σας ανακοινώνουμε ότι, στο πλαίσιο του Erasmus+, στο Τμήμα InformationSystemsτου Πανεπιστημίου του Plymouthυπάρχει 1 (μια) διαθέσιμη θέση για εκπόνηση πτυχιακής εργασίας από 20/06/2016 έως 20/09/2016.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές από το αντίστοιχο Τμήμαόπως υποβάλουν αίτηση στο γραφείο μας το αργότερο έως την Τρίτη 19/04/16. Η αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά είναι αναρτημένα στο παρακάτω link: http://teipireuofficegr.blogspot.gr/2014/07/erasmus_8.html.