Ώρες Εξυπηρέτησης Φοιτητών


Σας ενημερώνουμε ότι το Γραφείο μας θα δέχεται τους φοιτητές για ενημέρωση κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 11:00-13:00.