Συνεργαζόμενα Ιδρύματα                                                 
Γενικές Πληροφορίες

Εδώ μπορείτε να δείτε πως να διαλέξετε Χώρα- Πανεπιστήμιο 

Εδω μπορείτε να βρείτε λίστα των συνεργασιών του Τ.Ε.Ι. με Ιδρύματα του εξωτερικού

Στα πλαίσια του Προγράμματος ERASMUS+ τo Τ.Ε.Ι. Πειραία ανανεώνει τις συνεργασίες του με τα άλλα ιδρύματα.


Νέες συνεργασίες
Στό τέλος της σελίδας για την Κινητικότητα Προσωπικού υπάρχουν χρήσιμες πληροφορίες για συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια  από επισκέψεις προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Συνεργασίες

Το Τ.Ε.Ι. Πειραιά έχει σήμερα εν ισχύ 67 διμερής συμφωνίες στο πρόγραμμα Erasmus+  με διάφορα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια που καλύπτουν 260 περίπου θέσεις σπουδών το ακαδημαϊκό έτος. Στο κάτωθι σχεδιάγραμμα δίδονται οι συμφωνίες με ιδρύματα ανά χώρα.