Συμμετοχή ΑΜΕΑ
Επιχορήγηση Aτόμων με Αναπηρία


Οι φοιτητές, οι καθηγητές, προσωπικό με ειδικές ανάγκες του Ιδρύματος μας, που έχουν επιλεγεί να μετακινηθούν με το πρόγραμμα Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2016/2017, πρέπει να υποβάλλουν στο Γραφείο μας, αίτηση και οικονομικό προϋπολογισμού για να λάβουν πρόσθετη οικονομική ενίσχυση προκειμένου να χρηματοδοτήσουν τις επιπρόσθετες δαπάνες που θα προκύψουν από τη μετακίνησή τους στο εξωτερικό. Στην συνέχεια, οι αιτήσεις των ατόμων με ειδικές ανάγκες θα αποστέλλονται στο ΙΚΥ για να εγκριθούν τα ποσά της συμπληρωματικής επιχορήγησης ανά αίτηση και να τροποποιηθεί η σύμβαση μεταξύ του ΙΚΥ και του Ιδρύματος.Χρήσιμα Έγγραφα

Υποδομές για άτομα με ειδικές ανάγκες στο Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

Δείτε το σχετικό χάρτη εδώ